oltası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
oltası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Alabalık yakalamak için neler yapılmalı?

Alabalık Yakalamanın Püf Noktaları


Genellikle İlkbahar aylarında iyi sonuç verir . Misinanızın kalınlığı 0,25 i geçmemeli, mantarınız su yüzeyine baskı yapmayacak şekilde ince uzun olmalıdır.İlkbaharın ilk günlerinde alabalık yumurtası ve solucan takarak avlanırsanız, balık tutma şansınız artar.. Balık mantarı batırdığında kamışın ucunu havaya doğru değil de yana doğru sertce atıp, kamışın ucunu suya doğru indirip makinayı sarmaya başlayın. Alabalık yumurtası ile avlanmadan önce avlanacağınız bölgeye 8-10 tane yumurtayı serpiştirin daha verimli sonuç alırsınız. Sıktırma kurşun mantarınızı batıracak ağırlıkta olmamalıdır. Mantarla sıktırma kurşunun arası 20- 25 cm sıktırma kurşunla iğnenin arası 45-50 cm olmalıdır Özellikle yazın gölde avlanırken iyi sonuç alırsınız. Ancak gölün dibinin taş yada ağaç kökü olması halinde iyi sonuç alamazsınız.


Benzer Aramalar: canlı yem kullanarak alabalık nasıl yakalanır? Alabalık için olta seçimi Alabalık yakalanacak uygun avlaklar nerede Alabalık yakalamak için en uygun zaman

Arşiv - RSS Kaydol - XML RSS - Ana Sayfa - Geri Git


HAVUZ BALIĞI (Japon Balığı) Avı ve Yakalama teknikleri

HAVUZ BALIĞI


Altın balık olarak da bilinirler. Ancak bazı kaynaklarda rastlanabileceği gibi koi olarak anılan balıklar değillerdir. Sazangiller ailesi içerisinde isim babası sazanla en çok karıştırılan balık türlerinin başında gelir. Ancak sazana göre kısa ve tıknaz vücudu ile ağız kenarında yer alan sadece bir çift kısa bıyığın varlığı alışmış bir göz tarafından kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacak temel özellikleri teşkil etmektedir. İlk olarak Asya'da üzerine eğilinen ve Ortaçağ'dan bugüne değin zenginliğin göstergesi olarak kabul görerek zaman içerisinde gelenekselleşmiş peyzaj amaçlı havuzlarda -estetik kaygılarla- yetiştirilen bir balık olmuştur. Ülkemizin belirli tatlı su havzalarında egzotik bir tür oluşuna atfen İsrail sazanı adıyla da anılırlar. Bu adlandırmadan ötürü, şeklen değilse bile İsrail çipurası olarak da bilinen tilapyayla ismen karıştırılır.
Son birkaç yüzyılda dünyanın dört bir yanına benzer gayelerle götürülerek insan eliyle taşınmış olan havuz balıkları görsel açıdan beğenilmelerine karşılık sofralık tüketim açısından sazanlar kadar değerli ve ekonomik bir tür değildir. Buna rağmen sazanlar için uygun şartları sunan çoğu merada onlarla karışık gruplar halinde rastlanabilirler. Sazana göre çok daha düşük oksijen seviyelerine uyum gösterebildikleri için oldukça küçük alanlı kapalı rezervuar ve göletlerde bile hayatlarını başarıyla sürdürebilirler. Yüzyıllardır renk ve vücut formlarına yönelik yapılan ıslah çalışmaları sonunda kırmızı, altın sarısı ve gümüşi beyaz renkli formları geliştirilmiş olan havuz balıklarının doğal bireyleri, nefti yeşil bir sırta sahiptir. Yanlara doğru açılan tonlarla açık sarı-yeşile dönen renk karna doğru gümüşi yansımalı açık bir hal kazanır.Başlıca besinlerini sualtındaki bitki toplulukları arasında yaşayan sucul böcek larvaları, balık yumurtaları ve larvaları, solucan, kurt gibi yumuşakçalarla bitkisel döküntüler oluşturur. Bu yönden hepçil balıklar olarak tanımlanmaları mümkündür. Sazanlarla aynı basamağı paylaşarak besin piramidinin hepçiller bölümünde yerlerini alan havuz balıkları ergin boya ulaştıklarında sazan oltacılığında kullanılan donam ve yemlerle rahatlıkla yakalanabilirler. Ancak vakitlerinin büyük bir kısmını sazanlar gibi sadece taban ve tabana yakın alanlarda geçirmezler. Su yüzeyine uzanan bitki dokusunun hemen altında ve açıklıkların çevresinde gezinen havuz balıkları yüzen ve koku yayan yemlere de ilgilidirler. Bu yüzden şamandıralı donamlarla yakalanmaları çok kolay ve hayli zevklidir. Havuz balıkları oltacılığında yem olarak toprak solucanı ve gübrelerde karşılaşılan sinek larvaları, ağaç gövdelerinde yuvalanan böcek ve iri sinek larvaları gibi diğer kurtçuklar kullanılabilir. Aynı şekilde haşlanmış mısır taneleriyle farklı tahıllarının unlarından hazırlanmış karışım hamurlar ve pişmiş ekmekten hazırlanan hamurlar da yem olarak kullanılırlar.Tek başlarına kendi türünün üyelerinden oluşan ve diğer türlerden ayrı gruplar halinde gezme alışkanlığına sahip olmayan havuz balıkları başta da değindiğim gibi diğer sazan türleriyle karışık topluluklar oluştururlar. Bu yüzden özelikle havuz balığı oltacılığına yönelik özelleşmiş bir disiplin söz konusu olmayıp sazan gibi tatlı su balıklarının oltacılığı esnasında genellikle rastlantı eseri yakalanırlar.OLTA DONANIMIYEMLER

Canlı Yemler Toprak solucanı, tahıl sinekleri larvaları (kurtçuklar)
Taneli Yemler Haşlanmış mısır
Hamur Yemler 1-Beyaz ekmek hamuru 2-Mısır unu hamuru 3-Buğday kırığı + buğday unu + peyniraltı suyu 4-Mısır kırığı + buğday kırığı + beyaz ekmek içisazan avına hazırlık

sazan avına çıkarken en unutulmaması gereken şey kepçedir,daha sonra yemler oltalar ve aparatlar. Avlağa vardınız;ilk önce yerseçimini yapmalısınız,eğer daha önce bu yere gittiyseniz balık açısından performasnlı bir yerse tekrara oraya oturmanızı tavsiye ederim,eğer yeri bilmiyorsanız yer seçimini şu esaslara bağlı olarak yapmalısınız;
RÜZGAR-en belirleyici etkendir.
GÖLÜN DENİZ SEVİYESİNDEN YÜKSEKLİĞİ-(balığın havyar atma zamanları,yemlenmesi,yatması,dolaştığı bölgeler değişir)
BALIĞIN YATTIĞI YER (her gölün coğrafi yapısına göre değişir)
GÖLÜN KENAR TOPRAK YAPISI (gölün farklı kıyılarında farklı toprak yapıları olabilir yer seçimi değişebilir)
AVLANILACAK BÖLGENİN KIYI EĞİMİ(bu çok önemli bir kaidedir)
SAZANIN YEMLENMEYE İLK ÇIKACAĞI BÖLGE-yer seçiminde ana esas budur balığın ilk yemleneceği kıyıyı bulmak.eğer trofe arıyorsanız büyük sazanların çok fazla hareket etmediğini,yemlenmek için fazla mesafe katetmediğini,ve daha uzun zaman aralıkları ile yemlenme yaptığını göz önünde bulundurmanız gerekir,buna bir örnek olarak;(sizin beslediğiniz bir bölgeden siz 2-3 gün uğraşmanıza rağmen alamadığınız bir trofenin 4. gün başaksının alması gibi)bu esaslara göre yer seçimini yaptıktan sonra;
OLTALARIN ATILMASI KAMP- oltalarınızı atarken en dikkat edeceğiniz şey sessizliktir,yaptığınız aşırı gürültü oradaki yemlenen balıkların saatlerce oraya uğramamasına neden olur ,buna göre kamp bölgesi mümkün olduğu kadar oltaları görüş açısına bağlı olarak uzak seçilmelidir,ayağınıza lastik özel ayakkabılar giymenizi tavsiye ederim, özellikle taşlık yerlerde bu çok işinize yarar .sazan avcılığında yemlerin süresi ortalama bellidir,mümkün olduğu kadar uzun aralıklarla oltaların başına inilmelidir.attığınız olta sayısı da abartı olmamalıdır 3 adım ara en maksimum aralık olmalıdır daha sık atılan oltalar suyun içinde misina curcunası görüntüsü vermekte ve çok akıllı olan sazan balığını ürkütmektedir.Kurduğunuz kamp oltalara hakim yerde olmalı,eğer gece kalınıyorsa oltalardan size seslenen arkadaşınızı duyacak şekilde kurulmalıdır ,gece mutlaka bir nöbetçi bırakılmalıdır çünkü sazan balığı yakalandıktan sonra hızlı müdahale edilmesi gereken bir balıktır,yakalandıktan sonra hemen en yakın taş ın veya kökün arkasına siner ve oltanız takılır.Gece asla yapmamanız gereken iki şey vardır birincisi arabanın kapısını vurmak ve suya ışık tutmaktır.
YEMLEME-yemleme esasları şu olmalıdır;
MEVSİM-(seçeceğiniz yemi belirleyen ilk esas mevsimdir,balığın bulunduğunuz mevsimde rağbat ettiği yem olmalıdır.)
AVIN SÜRESİ-(yemlenme avın süresi ile doğru orantılıdır,günümüzde en yanlış anlaşılan konulardan biridir kısa zamanlı gidilen bir yerin fütürsuzca abartılı yemlenmesidir)
BALIK TUTMAK İÇİN KULLANDIĞINIZ YEM-(eğer balık tutarken parteküllerden yani küçük parçalardan oluşan yem kullanıyorsanız,yemleme asla yapmamalısınız.
TERS YEMLEME-( canlı yem ile avlanırken kuzu yemi ile yemleme yapmak gibi)
BALIK POPÜLASYONLARI-(göldeki balık popülasyonunu bilmek önemlidir,attığınız yemi hangi balıkların yiyeceğini ve bu balıklarının popülasyon olarak baskınlığını bilmeniz atacağınız yem miktarını belirler.)
ALIŞTIRMA YEMİ-(balığı herhangi bir yeme alıştırmak için yapılan yemleme günümüzde yeni gelişen boili ile avcılıkta ağırlıklı kullanılan bit sistemdir balığın alışık olmadığı yemlere alıştırılması zaman alabilir)
BALIĞI ÇEKME YEMİ-(bu yemleme şekli küçük parçacıklar şeklinde olmalıdır ana esas tutmak istediğiniz balığın küçüklerini o bölgeye çekip büyüklerin dikkatini çekmektir,önceden yapılmasına gerek yoktur ,balık tutarken yapılır.)
Bu esaslar çoğaltılabilir ama buradaki ana mantık şu şekilde üç bölümde toplanabilir;
1-BALIĞI BİR YEMLENME BÖLGESİNE ALIŞTIRMAK
2-BALIĞI KULLANDIĞINIZ YEME ALIŞTIRMAK
3-BALIĞI KULLANDIĞINIZ YEMİN ŞEKLİNE ALIŞTIRMAK
unutmayalım arkadaşlar balıkta DOYAR .son yıllarda yaygın olarak yemlemek balık tutmanızı arttırır fikri doğru olmakla beraber fazla yapılan yemleme de tam tersi sonuç vermektedir. alıntı .oltacılarEn Etkili Sazan Avı için Sardalyalı Boilie tarifi

Maliyeti oldukça ucuz ve bir okadar etkili bir boili tarifi. deneme yanılma yöntemiyle en iyi sonuç verecek şekilde hazırlanmış bu tarifi deneyip sonuç almış biri olarak özellikle tavsiye ediyorum. Sazan avında profesyoneller bilirlerki aroma ve koku çok önemlidir. hamsi ve sardalya sazan balığı için dayanılmaz bir aroma olduğunu bende böyle bir videodan öğrenmiştim. video ingilizce olsa dahi uygulama evrensel olunca izlerken oldukça kolay olduğunu göreceksiniz.